Příprava

2015 – zahájení spolupráce na filmu Až zařve lev se společností Art Francesco

2016 – zpracování historických materiálu, rešerše, studijní pobyt v Itálii

2017 – spolupráce s italskými odborníky

2018 – zahájení kampaně podporovatelů filmu (Crowdfunding)