Pro školy

Projekce pro školy s besedou o filmu

Až zařve lev – Neobvyklá středověká roadmovie

Příběh českého krále Přemysla II. Otakara a prvního středověkého cestovatele Odorika z Pordenone. Film vznikl na základě skutečných událostí, nejnovějších poznatků a podrobných rešerší.  Netradičně zpracovaný život slavného přemyslovského panovníka a zapomenutého cestovatele, františkánského mnicha Odorika z Pordenone, prvního Evropana, který doputoval do Tibetu a který měl české kořeny.

 

Charakteristika:

 • Žánr: dokumentární film
 • Režie: Jan E. Svatoš
 • Délka: 120 minut (100 minut film + 20 minut diskuse)
 • Vhodný pro: druhý stupeň základních škol a střední školy
 • Pracovní listy: Ano

 

Proč je náš film vhodný právě pro školní projekce?

 • Má vzdělávací potenciál. Ředitel ceny Zlatý Amos pro nejlepší české učitele  jej doporučil jako skvělý instrument druhý stupeň zákl. a středních škol.
 • Jde do hloubky a neklouže po povrchu. Dokument kladně ohodnotili přední čeští historici a odborníci na středověk včetně prof. Františka Šmahela nebo doc. Martina Nodla.
 • Je zábavný. Filmová kritička Mirka Spáčilová vyzdvihla moderní a nevšední formu vyprávění.
 • Je současný. Přestože se jedná o historický dokument, dotýká se i moderních témat jakými jsou fake news, graffiti nebo plagiátorství.
 • Je interaktivní. Následná beseda je obohacena o ukázku filmových artefaktů, na které si mohou studenti sáhnout a zblízka si je prohlédnout.
 • Profesionalitou. MgA. Jan E. Svatoš je zkušený speaker a moderátorje vysokoškolským pedagogem, lektorem studentských workshopů a pravidelným hostem Českého rozhlasu.

Anotace:

Setkání v bezčasí Dantova Očistce umožňuje jejich napínavý dialog, který se prolíná celým filmem. Král je vyzván, aby složil účet za svoji vládu. Přemysl se tak vyjadřuje nejen ke svým vlastním vladařským rozhodnutím, ale i k výtkám současných historiků.

Zábavnou populárně-naučnou formou mají diváci příležitost dozvědět se méně známá fakta o epoše středověku a poznat protagonisty komplexně, jako lidi s dobrými i špatnými vlastnostmi.

Až zařve lev  studenty provede českým královstvím v době největšího územního rozmachu. Film také připomíná, že problémy řešené ve středověku jsou aktuální i v naší době: Ať je to tolerance k odlišným kulturám, plagiátorství nebo fake news

 

Studenti se mj. dozví odpovědi na tyto otázky:

 • Proč se nám nedochovalo přesné datum narození krále
 • Jaké překážky čekaly cestovatele Odorika v době, když se nevědělo nic o kulatosti země
 • Proč se k Přemyslovu odkazu hrdě hlásil Karel IV.
 • Proč se z Přemyslovy doby dochovalo tak málo artefaktů
 • Proč se poutníci báli žab v břiše nebo kdo a kam vyryl první pražské graffiti…

 

Film vhodnou formou doplňuje učivo, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání na druhém stupni – vzdělávací oblast 5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST – vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství.

 

Film a beseda výrazně přispívají k naplnění cílů vzdělávacího plánu zejména v těchto bodech:

 • Rozvíjí vědomí sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu, podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany.
 • Poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.
 • Připomíná, že historie není jen uzavřenou minulostí, ale že i analytickým myšlením můžeme dojít k novým skutečnostem a zajímavým postřehům
 • Cvičí kritické uvažování a schopnost rozlišovat mýty a smyšlené příběhy od faktů nebo zkreslených pohledů. Pomáhá rozpoznávat projevy a příčiny subjektivního výběru a hodnocení

 

Pracovní listy

 • K projekci lze poskytnout pracovní listy, které jsou určené ke zpracování ihned po projekci filmu a k diskuzi v rámci třídních kolektivů.
 • Pracovní listy na požádání zašleme elektronicky.

Délka filmu je 100 minut. Projekci v kině nebo ve škole zajistíme podle vašich přání.

Kontakt:

 • Romi Straková
 • strakova@artfra.cz
 • +420.724.752.949