Teaser k filmu

Máme velkou radost, že po 5 letech usilovné práce je film i navzdory nelehké covidové době zdárně dokončen. Na základě četných historických rešerší znovu otevíráme téma staré více než 700 let. Režisér Jan E. Svatoš představuje příběh jdoucí za hranice jednoho lidského života, příběh o setkání poutníka Odorika se svědomím českého krále Přemysla II. Otakara. […]

„Proč chodit ke kovaříčkovi, když můžeš jít přímo ke kováři“, říkala naše prababička. Proto jsme spolupracovali s více než 21 odborníky na historii, astronomii, numismatiku, architekturu, umění…. Ti nám udíleli cenné konzultace k našemu filmovému projektu Až zařve lev. Nakonec osm z nich uvidíte přímo ve filmu. Samozřejmě moc rádi vám je postupně představíme.

Film, který jde za hranice jednoho lidského života.

Až zařve lev Dokumentární film je o dvojici osobností, která se nikdy nepotkala, ale přesto ovlivnila nejen sebe sama, ale i životy budoucích generací. Jejich poslání a poselství změnilo vnímání časoprostoru přesahující geografické i kulturní hranice. Neobyčejný osud udatného českého krále, dramatické události, neuvěřitelné objevy. Poutník Odorik je důsledek královy politiky, zatímco král sám se […]